:: صدور اولین شناسنامه ::تعويض شناسنامه پانزده ساله ها :: عکسدار کردن شناسنامه  ::اصلاح مندرجات شناسنامه :: تجدید شناسنامه گم یا مخدوش شده  ::تعویض شناسنامه مخدوش یا ناقص  ::تعويض شناسنامه قديمی :: تغيير نام :: تغيير نام خانوادگی :: ثبت فوت  :: انتقال جنازه به ایران

عکس دار کردن شناسنامه

افرادی که سن آنان بالای 15 سال تمام ميباشد طبق قانون بايد  شناسنامه خود را عكسدار بنمايند.

برای عکسدار کردن شناسنامه، حضور صاحب عکس برای انطباق چهره با عکس در سفارت ضروری است.

 

مدارك لازم:

1- درخواستنامه تکميل شده شماره [214] برای عکسدار کردن شناسنامه

2- اصل شناسنامه درخواست کننده

3- اصل و تصوير(کپی) هرگونه مدارك شناسائی عكسدار ايرانی

4- چهار قطعه عکس جديد 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

5-  اصل رسيد  واريز 80 کرون به حساب سفارت در DNB  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد))

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید.

Iranske Ambassade

Drammensveien 88E,0244

 Oslo